امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با رد ادعای مرگ یک کارتن خواب بر اثر سرمازدگی گفت: براساس اطلاعات اورژانس کشور این فرد به دلیل سقوط از ارتفاع فوت کرد و هیچ مدرکی دال بر کارتن خواب بودن این فرد در دسترس نیست. شعارسال: رضا قدیمی با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر […] ...
  • مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با رد ادعای مرگ یک کارتن خواب بر اثر سرمازدگی گفت: براساس اطلاعات اورژانس کشور این فرد به دلیل سقوط از ارتفاع فوت کرد و هیچ مدرکی دال بر کارتن خواب بودن این فرد در دسترس نیست. شعارسال: رضا قدیمی با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد