امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: شهرداری با همان بخشنامه‌های ضدفساد، موفق شد؛ بساط ۸ کارتل بزرگ اقتصادی و کارگزاران عظیم رشدیافته در طول سالیان گذشته را یک‌شبه برچیند، به نحوی که بدهکاران و طلبکاران مستقیم با خود شهرداری طرف شوند. شعارسال: مجید فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران  […] ...
  • عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: شهرداری با همان بخشنامه‌های ضدفساد، موفق شد؛ بساط ۸ کارتل بزرگ اقتصادی و کارگزاران عظیم رشدیافته در طول سالیان گذشته را یک‌شبه برچیند، به نحوی که بدهکاران و طلبکاران مستقیم با خود شهرداری طرف شوند. شعارسال: مجید فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران  […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد