امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • چالش‌های مشترک بینانسلی تجربه شده توسط زنان و منظومه زیستی با همگرایی تجربی بالا، به آنان انگیزه‌های زیادی برای شبکه شدن و فعالیت جمعی با رویکرد ایجاد هم افزایی‌های برگرفته از امکانات و منابع موجود، بخشیده است. اتحاد اسلامی ایرانی زنان داوطلب مدیریت شهر، نمونه موفقی از چنین شبکه سازی‌ها به حساب می‌آید. یازده زن متخصص شامل مهندس زهرا بختیاری صفا، بهاره ابراهیمی، مریم برزگر زرندی، معصومه ثقفی، مهندس الهام حاجی خداوردی خان، مهندس شیرین خانلاری، سیمین خیرآبادی، بهناز عربی، لادن قاسمیان، مهندس شبنم قناد‌ها، فاطمه سادات میر مسیب، دور هم آمده و اتحادی کارآمد را تشکیل داده اند. ...
  • چالش‌های مشترک بینانسلی تجربه شده توسط زنان و منظومه زیستی با همگرایی تجربی بالا، به آنان انگیزه‌های زیادی برای شبکه شدن و فعالیت جمعی با رویکرد ایجاد هم افزایی‌های برگرفته از امکانات و منابع موجود، بخشیده است. اتحاد اسلامی ایرانی زنان داوطلب مدیریت شهر، نمونه موفقی از چنین شبکه سازی‌ها به حساب می‌آید. یازده زن متخصص شامل مهندس زهرا بختیاری صفا، بهاره ابراهیمی، مریم برزگر زرندی، معصومه ثقفی، مهندس الهام حاجی خداوردی خان، مهندس شیرین خانلاری، سیمین خیرآبادی، بهناز عربی، لادن قاسمیان، مهندس شبنم قناد‌ها، فاطمه سادات میر مسیب، دور هم آمده و اتحادی کارآمد را تشکیل داده اند.
  • شعار سال: سیدمحمدعلی افشانی در این مراسم با اشاره به عملکرد زنان در عرصه مدیریت گفت: تا امروز ثابت شده است که اگر مدیران، بانوان باشند، سالم‌تر کار می‌کنند. من نه‌تنها زمانی که در دولت کار می‌کردم بلکه در مدتی که خارج از دستگاه‌های دولتی هم مشغول به‌کار بودم به وضوح می‌دیدم که پیش نمی‌آید […] ...
  • شعار سال: سیدمحمدعلی افشانی در این مراسم با اشاره به عملکرد زنان در عرصه مدیریت گفت: تا امروز ثابت شده است که اگر مدیران، بانوان باشند، سالم‌تر کار می‌کنند. من نه‌تنها زمانی که در دولت کار می‌کردم بلکه در مدتی که خارج از دستگاه‌های دولتی هم مشغول به‌کار بودم به وضوح می‌دیدم که پیش نمی‌آید […]
  • شعارسال: حجت‌الله ميرزايي، معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهري شهرداري تهران است و به‌عنوان يکي از هفت گزينه پيشنهادي شوراي شهر براي شهرداري تهران مطرح شده است. ميرزايي ۴۷ سال دارد و در مقايسه با شش گزينه ديگر سن پايين‌تري دارد. او اين روزها مشغول تهيه و تدوين برنامه سوم شهرداري تهران است. با اين گزينه […] ...
  • شعارسال: حجت‌الله ميرزايي، معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهري شهرداري تهران است و به‌عنوان يکي از هفت گزينه پيشنهادي شوراي شهر براي شهرداري تهران مطرح شده است. ميرزايي ۴۷ سال دارد و در مقايسه با شش گزينه ديگر سن پايين‌تري دارد. او اين روزها مشغول تهيه و تدوين برنامه سوم شهرداري تهران است. با اين گزينه […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد