امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • سیاست مدیریت شهری اصلاح‌طلبان به‌گونه‌‌ای است که حتی برای راه‌رفتن و نفس‌کشیدن آن هم شهروندان تهرانی باید عوارض پرداخت کنند چرا که آنها اصرار بر تأمین هزینه‌های شهر از جیب مردم دارند. شعار سال: با روی کارآمدن مدیران اصلاح‌طلب در شهرداری و شورای شهر تهران، شهروندانی که به آنان رأی داده بودند انتظار اتفاقات خوبی را […] ...
  • سیاست مدیریت شهری اصلاح‌طلبان به‌گونه‌‌ای است که حتی برای راه‌رفتن و نفس‌کشیدن آن هم شهروندان تهرانی باید عوارض پرداخت کنند چرا که آنها اصرار بر تأمین هزینه‌های شهر از جیب مردم دارند. شعار سال: با روی کارآمدن مدیران اصلاح‌طلب در شهرداری و شورای شهر تهران، شهروندانی که به آنان رأی داده بودند انتظار اتفاقات خوبی را […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد