امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • محمدی در نامه استعفای خود نوشته که ۱۷ مهرماه استعفای خود را داده و دلیل این تصمیم را عدم شناخت دقیق برخی مدیران ارشد از حوزه رسانه و درنتیجه دخالت‌ها و توقعات غیرکارشناسی آنان در این حوزه اعلام کرده است. شعارسال:محمدی در نامه استعفای خود نوشته که ۱۷ مهرماه استعفای خود را داده و دلیل […] ...
  • محمدی در نامه استعفای خود نوشته که ۱۷ مهرماه استعفای خود را داده و دلیل این تصمیم را عدم شناخت دقیق برخی مدیران ارشد از حوزه رسانه و درنتیجه دخالت‌ها و توقعات غیرکارشناسی آنان در این حوزه اعلام کرده است. شعارسال:محمدی در نامه استعفای خود نوشته که ۱۷ مهرماه استعفای خود را داده و دلیل […]
  • شهردار تهران درباره کناره گیری‌اش از شهرداری تهران به علت بازنشستگی توضیحاتی ارائه کرد. شعارسال: محمدعلی افشانی شهردار تهران در جلسه شورای مدیریت بحران که امروز(یکشنبه) برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مهمترین مسئله در بحران، مدیریت بحران است. وی با تأکید بر اینکه هنگام بحران باید مردم آسیب دیده را مدیریت کرد، گفت: […] ...
  • شهردار تهران درباره کناره گیری‌اش از شهرداری تهران به علت بازنشستگی توضیحاتی ارائه کرد. شعارسال: محمدعلی افشانی شهردار تهران در جلسه شورای مدیریت بحران که امروز(یکشنبه) برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مهمترین مسئله در بحران، مدیریت بحران است. وی با تأکید بر اینکه هنگام بحران باید مردم آسیب دیده را مدیریت کرد، گفت: […]
  • سخنگوی شورای شهر تهران در مورد جزییات لیست بازنشستگان شهرداری که مشمول اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شهرداری تهران می شوند، توضیحاتی ارائه کرد. شعارسال: علی اعطا در مورد آخرین وضعیت آمار بازنشستگان شهرداری تهران گفت: در لیستی که از سوی معاونت منابع انسانی شهرداری تهران در اختیار شورای شهر گذاشته شده، نام […] ...
  • سخنگوی شورای شهر تهران در مورد جزییات لیست بازنشستگان شهرداری که مشمول اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شهرداری تهران می شوند، توضیحاتی ارائه کرد. شعارسال: علی اعطا در مورد آخرین وضعیت آمار بازنشستگان شهرداری تهران گفت: در لیستی که از سوی معاونت منابع انسانی شهرداری تهران در اختیار شورای شهر گذاشته شده، نام […]
  • انتصابات شیشه‌ای مدیران ارشد، از شهرداری تهران شروع می‌شود. براساس یک توافق در مدیریت شهری پایتخت قرار است ریز اطلاعات هشت‌گانه ۹۰۰ مدیر شهرداری در سامانه شفافیت منتشر شود.  شعار سال: انتصابات شیشه‌ای مدیران ارشد، از شهرداری تهران شروع می‌شود. براساس یک توافق در مدیریت شهری پایتخت قرار است ریز اطلاعات هشت‌گانه ۹۰۰ مدیر شهرداری در […] ...
  • انتصابات شیشه‌ای مدیران ارشد، از شهرداری تهران شروع می‌شود. براساس یک توافق در مدیریت شهری پایتخت قرار است ریز اطلاعات هشت‌گانه ۹۰۰ مدیر شهرداری در سامانه شفافیت منتشر شود.  شعار سال: انتصابات شیشه‌ای مدیران ارشد، از شهرداری تهران شروع می‌شود. براساس یک توافق در مدیریت شهری پایتخت قرار است ریز اطلاعات هشت‌گانه ۹۰۰ مدیر شهرداری در […]
  • یادداشت حسین نوریان، مشاور مدیریت استراتژیک با موضوع استراتژی های مدیریت شهری شعار سال: امروزه بسیاری از مفاهیم مدیریت کسب و کار مانند اصول استراتژی گذاری، از کسب و کار به مدیریت حوزه عمومی مانند شهرداری ها نیز تسری یافته است اما طبق معمول، بهبود روش های مدیریتی در حوزه دولتی و عمومی نسبت به بخش […] ...
  • یادداشت حسین نوریان، مشاور مدیریت استراتژیک با موضوع استراتژی های مدیریت شهری شعار سال: امروزه بسیاری از مفاهیم مدیریت کسب و کار مانند اصول استراتژی گذاری، از کسب و کار به مدیریت حوزه عمومی مانند شهرداری ها نیز تسری یافته است اما طبق معمول، بهبود روش های مدیریتی در حوزه دولتی و عمومی نسبت به بخش […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد