امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • درحالي‌که با تغيير مديريت شهري و شروع تعاملات نزديک و مشترک شهرداران تهران با دولت، اميدواري براي بهبود شرايط تهران و پرداخت سهم بيشتري از مطالبات قانوني و پرداخت بدهي‌ها به شهرداري تهران بالا گرفت، سخنگوي شوراي شهر تهران از پرداخت طلب‌هاي شهرداري در اين شرايط بي‌پولي هر دو طرف اظهار نااميدي کرده است. شعار […] ...
  • درحالي‌که با تغيير مديريت شهري و شروع تعاملات نزديک و مشترک شهرداران تهران با دولت، اميدواري براي بهبود شرايط تهران و پرداخت سهم بيشتري از مطالبات قانوني و پرداخت بدهي‌ها به شهرداري تهران بالا گرفت، سخنگوي شوراي شهر تهران از پرداخت طلب‌هاي شهرداري در اين شرايط بي‌پولي هر دو طرف اظهار نااميدي کرده است. شعار […]
  • شعارسال: در سال ١٢٨٠ جمعيت ايران حدود ٩,٩٢ ميليون نفر بود و نرخ شهرشيني به ٢١ درصد مي‌رسيد؛ اما در ١١٥ سال اخير جمعيت ايران به حدود ٨٠ ميليون نفر رسيده و نرخ شهرنشيني به ٧٤ درصد افزايش يافته است. امروزه جمعيت شهرنشين کشور در بيش از هزارو ٢٦٤ شهر زندگي مي‌کنند که از آن […] ...
  • شعارسال: در سال ١٢٨٠ جمعيت ايران حدود ٩,٩٢ ميليون نفر بود و نرخ شهرشيني به ٢١ درصد مي‌رسيد؛ اما در ١١٥ سال اخير جمعيت ايران به حدود ٨٠ ميليون نفر رسيده و نرخ شهرنشيني به ٧٤ درصد افزايش يافته است. امروزه جمعيت شهرنشين کشور در بيش از هزارو ٢٦٤ شهر زندگي مي‌کنند که از آن […]
  • پرسش اساسي‌ای که اين يادداشت در پي پاسخ به آن است، نظام بودجه‌ريزي و چرايي ناکارآمدي آن در سطح شهرداري است. در حقيقت مديريت شهري جديد در حين اينکه مسئوليت بودجه اخير شهرداري را مي‌پذيرد، اما چطور و با چه سرعتي به‌ سمت اصلاح فرايند بودجه‌ريزي در حرکت است؟ اساس اين فرايند اصلاح چيست و […] ...
  • پرسش اساسي‌ای که اين يادداشت در پي پاسخ به آن است، نظام بودجه‌ريزي و چرايي ناکارآمدي آن در سطح شهرداري است. در حقيقت مديريت شهري جديد در حين اينکه مسئوليت بودجه اخير شهرداري را مي‌پذيرد، اما چطور و با چه سرعتي به‌ سمت اصلاح فرايند بودجه‌ريزي در حرکت است؟ اساس اين فرايند اصلاح چيست و […]
  • تجربه‌هاي هميشه شکست‌خورده پارکومتر و پارکبان که در اين سال‌ها قرار بود منبع درآمدي براي شهر و شهرداري باشد و هيچ‌وقت موفق نشد، قرار است از سال آينده با اپليکيشن جايگزين شود. اين خبر را روز گذشته افشين حبيب‌زاده، معاون نظارت شوراي شهر تهران، اعلام کرد. براساس بودجه پيشنهادي سال ٩٧ درآمد شهرداري از پارک […] ...
  • تجربه‌هاي هميشه شکست‌خورده پارکومتر و پارکبان که در اين سال‌ها قرار بود منبع درآمدي براي شهر و شهرداري باشد و هيچ‌وقت موفق نشد، قرار است از سال آينده با اپليکيشن جايگزين شود. اين خبر را روز گذشته افشين حبيب‌زاده، معاون نظارت شوراي شهر تهران، اعلام کرد. براساس بودجه پيشنهادي سال ٩٧ درآمد شهرداري از پارک […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد