امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • مشكلات ترافيك تهران و ابعاد و عوارض عمومي آن برای همه، چه پياده و چه سواره، شناخته‌شده و ‌انكارنشدنی است. راه‌بندان‌هاي طولاني، زمان‌هاي انتظار زياد، سرعت متوسط و پايين حركت، زمان‌هاي طولاني رفت‌وآمد، آلودگي هوا و… از مشخصه‌هاي شهر بزرگي مانند تهران است كه به‌وضوح براي شهروندان ملموس است. شعار سال: آگاهي از سرانه زمان […] ...
  • مشكلات ترافيك تهران و ابعاد و عوارض عمومي آن برای همه، چه پياده و چه سواره، شناخته‌شده و ‌انكارنشدنی است. راه‌بندان‌هاي طولاني، زمان‌هاي انتظار زياد، سرعت متوسط و پايين حركت، زمان‌هاي طولاني رفت‌وآمد، آلودگي هوا و… از مشخصه‌هاي شهر بزرگي مانند تهران است كه به‌وضوح براي شهروندان ملموس است. شعار سال: آگاهي از سرانه زمان […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد