امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • می‌گوید: «چه اشکالی دارد کودکانی که خانه‌های فرسوده کوچک دارند، در مدرسه‌های بزرگ درس بخوانند؟» و اضافه می‌کند: «رئیس‌جمهور می‌خواهد این وضع عوض شود»؛ وضعی که از نظر او اصلا برازنده ۱۱میلیون نفری که در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند نیست. او راهبر «طرح ملی بازآفرینی شهری»، مشاور رئیس‌جمهور و نماینده ویژه حسن روحانی برای بازآفرینی […] ...
  • می‌گوید: «چه اشکالی دارد کودکانی که خانه‌های فرسوده کوچک دارند، در مدرسه‌های بزرگ درس بخوانند؟» و اضافه می‌کند: «رئیس‌جمهور می‌خواهد این وضع عوض شود»؛ وضعی که از نظر او اصلا برازنده ۱۱میلیون نفری که در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند نیست. او راهبر «طرح ملی بازآفرینی شهری»، مشاور رئیس‌جمهور و نماینده ویژه حسن روحانی برای بازآفرینی […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد