امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • شعار سال: شهرها با مسائل و مشکلات بی‌شماری از قبیل آلودگی‌ها، اسکان غیررسمی، بیکاری، فقر، مشکلات مدیریتی و برنامه‌ریزی، بی‌هویتی شهری و نظایر آنها روبه‌رو شده‌اند و این مشکلات، روز‌به‌روز شدیدتر می‌شود. ساماندهی و برنامه‌ریزی‌های شهرهای جهان که از سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای پیشرفته آغاز شده بود، در دهه‌‌های اخیر مورد […] ...
  • شعار سال: شهرها با مسائل و مشکلات بی‌شماری از قبیل آلودگی‌ها، اسکان غیررسمی، بیکاری، فقر، مشکلات مدیریتی و برنامه‌ریزی، بی‌هویتی شهری و نظایر آنها روبه‌رو شده‌اند و این مشکلات، روز‌به‌روز شدیدتر می‌شود. ساماندهی و برنامه‌ریزی‌های شهرهای جهان که از سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای پیشرفته آغاز شده بود، در دهه‌‌های اخیر مورد […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد