امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • شعار سال: سال ۱۳۸۷ بود که سامانه ۱۲۳ یا اورژانس اجتماعی توسط مسئولان بهزیستی استان تهران راه‌اندازی شد و حمایت از کودکان آسیب دیده در اولویت کار سامانه قرار گرفت اما در گذر زمان، دامنه فعالیت‌هایشان گسترش یافت و افرادی با عنوان گروه‌های حساس مانند سالمندان، معلولان، زنان و دختران در لیست امداد‌رسانی سامانه قرار گرفتند. […] ...
  • شعار سال: سال ۱۳۸۷ بود که سامانه ۱۲۳ یا اورژانس اجتماعی توسط مسئولان بهزیستی استان تهران راه‌اندازی شد و حمایت از کودکان آسیب دیده در اولویت کار سامانه قرار گرفت اما در گذر زمان، دامنه فعالیت‌هایشان گسترش یافت و افرادی با عنوان گروه‌های حساس مانند سالمندان، معلولان، زنان و دختران در لیست امداد‌رسانی سامانه قرار گرفتند. […]
  • میزگرد درباره نحوه بازسازی خانه‌ها و چگونگی مشارکت مسئولان و خیرین در مناطق زلزله زده کرمانشاه شعار سال: زلزله کرمانشاه یک بار دیگر صحنه هم‌افزایی نیروهای مردمی و دولتی برای سامان‌یابی هموطنان درد کشیده شد. نهادهای دولتی و غیردولتی، خیرین و «سمن»ها به صف شدند تا دردی از مردمان این دیار کم کنند.اکنون شرایط اضطرار […] ...
  • میزگرد درباره نحوه بازسازی خانه‌ها و چگونگی مشارکت مسئولان و خیرین در مناطق زلزله زده کرمانشاه شعار سال: زلزله کرمانشاه یک بار دیگر صحنه هم‌افزایی نیروهای مردمی و دولتی برای سامان‌یابی هموطنان درد کشیده شد. نهادهای دولتی و غیردولتی، خیرین و «سمن»ها به صف شدند تا دردی از مردمان این دیار کم کنند.اکنون شرایط اضطرار […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد