امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • اینفوگرافیکی از مدرک تحصیلی شهرداران مناطق ۲۲ گانه پایتخت در ‎سامانه شفافیت شهرداری تهران را مشاهده می‌کنید. ‎ شعارسال: سامانه شفافیت شهرداری تهران لیستی از مدرک تحصیلی شهرداران مناطق ۲۲ گانه پایتخت را منتشر کرده است. بر اساس این لیست، عناوین مدرک تحصیلی شهرداران در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به ۳ دسته تقسیم بندی […] ...
  • اینفوگرافیکی از مدرک تحصیلی شهرداران مناطق ۲۲ گانه پایتخت در ‎سامانه شفافیت شهرداری تهران را مشاهده می‌کنید. ‎ شعارسال: سامانه شفافیت شهرداری تهران لیستی از مدرک تحصیلی شهرداران مناطق ۲۲ گانه پایتخت را منتشر کرده است. بر اساس این لیست، عناوین مدرک تحصیلی شهرداران در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به ۳ دسته تقسیم بندی […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد