امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • قبل از انقلاب مشروطه در ایران، شهر را امیران یا سردارانی که به عنوان حاکم شهر از سوی امیران برگزیده شده بودند و مسئولیت‌ها و قدرت‌های وسیعی داشتند، اداره می‌کردند. حوزه اختیارات آنان فقط شامل قضاوت در محکمه شرع نمی‌شد. شعار سال: دستیاران و حکام مسئولیت امور اجرائی شهر، نظیر قاضی و محتسب را بر […] ...
  • قبل از انقلاب مشروطه در ایران، شهر را امیران یا سردارانی که به عنوان حاکم شهر از سوی امیران برگزیده شده بودند و مسئولیت‌ها و قدرت‌های وسیعی داشتند، اداره می‌کردند. حوزه اختیارات آنان فقط شامل قضاوت در محکمه شرع نمی‌شد. شعار سال: دستیاران و حکام مسئولیت امور اجرائی شهر، نظیر قاضی و محتسب را بر […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد