امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران تصویب شد. شعارسال: طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران تصویب شد. شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ ، کدخبر: ۳۶۴۱۱۱۴،www.irna.ir [ad_2] Source link ...
  • طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران تصویب شد. شعارسال: طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران تصویب شد. شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ ، کدخبر: ۳۶۴۱۱۱۴،www.irna.ir [ad_2] Source link

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد