امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • صبح امروز یکشنبه، محمد علی نجفی شهردار تهران در جلسه شورای شهر حاضر شد تا استعفای او مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. شعارسال: در همین جلسه، محسن هاشمی رئیس شورای شهر، گفت: دستور اول جلسه امروز تهران موضوع استعفای شهردار تهران است که در این راستا دو نکته وجود دارد: اول: در تحلیل های […] ...
  • صبح امروز یکشنبه، محمد علی نجفی شهردار تهران در جلسه شورای شهر حاضر شد تا استعفای او مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. شعارسال: در همین جلسه، محسن هاشمی رئیس شورای شهر، گفت: دستور اول جلسه امروز تهران موضوع استعفای شهردار تهران است که در این راستا دو نکته وجود دارد: اول: در تحلیل های […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد