امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران گفت: هرماه ۶۰ اتوبوس به سن فرسودگی می رسند. شعارسال:مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران گفت: هرماه ۶۰ اتوبوس به سن فرسودگی می رسند.  پیمان سنندجی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران، با بیان این که وضعیت فرسودگی اتوبوس‌های پایتخت وضعیت نامناسبی است، گفت: ۶ هزار و ۲۰۰ اتوبوس […] ...
  • مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران گفت: هرماه ۶۰ اتوبوس به سن فرسودگی می رسند. شعارسال:مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران گفت: هرماه ۶۰ اتوبوس به سن فرسودگی می رسند.  پیمان سنندجی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران، با بیان این که وضعیت فرسودگی اتوبوس‌های پایتخت وضعیت نامناسبی است، گفت: ۶ هزار و ۲۰۰ اتوبوس […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد