امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • نور از دیرباز یکی از عناصر اصلی در معماری ایران بوده است. این عنصر مهم و تأثیرگذار نه‌تنها با هدف روشنایی مورد استفاده قرار می‌گرفته بلکه منبع، ‌زاویه، رنگ و شدت و… آن نیز در تناسبی تمام با سازه قرار داشته است. طاق‌ها، رواق‌ها، ارسی‌ها، پنجره‌های مشبک و… در معماری بناها نشان‌دهنده اهمیت این عنصر […] ...
  • نور از دیرباز یکی از عناصر اصلی در معماری ایران بوده است. این عنصر مهم و تأثیرگذار نه‌تنها با هدف روشنایی مورد استفاده قرار می‌گرفته بلکه منبع، ‌زاویه، رنگ و شدت و… آن نیز در تناسبی تمام با سازه قرار داشته است. طاق‌ها، رواق‌ها، ارسی‌ها، پنجره‌های مشبک و… در معماری بناها نشان‌دهنده اهمیت این عنصر […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد