امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • شعار سال: رشد صنعت و افزایش جمعیت در شهرها، به ساخت و سازها منجر شده است که در این ساخت و سازها به موضوعات بهداشتی، تأمین نور کافی و هوای سالم و فضاهای گذران اوقات فراغت توجه کافی نمی‌شود. از سوی دیگر ضرورت ایجاد کاربری‌های جدید شهری برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون شهرنشینان بتدریج باعث کاهش […] ...
  • شعار سال: رشد صنعت و افزایش جمعیت در شهرها، به ساخت و سازها منجر شده است که در این ساخت و سازها به موضوعات بهداشتی، تأمین نور کافی و هوای سالم و فضاهای گذران اوقات فراغت توجه کافی نمی‌شود. از سوی دیگر ضرورت ایجاد کاربری‌های جدید شهری برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون شهرنشینان بتدریج باعث کاهش […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد