امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • ارتقای حقوق شهروندی در قلمرو محلی نیازمند پیگیری سیاستِ مشارکت ورزیِ همگانی و پیش بینی ابزار قانونی کارآمد است. شعارسال: شهر خوب ساختني است نه يافتني، من و شما چه سهمي در ساختن شهری خوب، قابل زيستن، سالم وآرام داريم؟! شهر لنگرود عزت ، احترام و مهر شهروند را در دل دارد عاري از خشونت […] ...
  • ارتقای حقوق شهروندی در قلمرو محلی نیازمند پیگیری سیاستِ مشارکت ورزیِ همگانی و پیش بینی ابزار قانونی کارآمد است. شعارسال: شهر خوب ساختني است نه يافتني، من و شما چه سهمي در ساختن شهری خوب، قابل زيستن، سالم وآرام داريم؟! شهر لنگرود عزت ، احترام و مهر شهروند را در دل دارد عاري از خشونت […]
  • جمعيت روستايي ايران رو به کاهش است. همه آمارها حکايت از تخليه روستاها دارد. سيدابوالفضل رضوي، معاون توسعه روستايي و مناطق محروم نهاد رياست‌جمهوري، با تکيه بر آمارها مي‌گويد که از سال ۳۵ تا ۹۵، ۳۳ هزار روستا و آبادي کشور خالي از سکنه شده است. دلايل مختلفي هم براي خالي‌شدن روستاها از سکنه اعلام […] ...
  • جمعيت روستايي ايران رو به کاهش است. همه آمارها حکايت از تخليه روستاها دارد. سيدابوالفضل رضوي، معاون توسعه روستايي و مناطق محروم نهاد رياست‌جمهوري، با تکيه بر آمارها مي‌گويد که از سال ۳۵ تا ۹۵، ۳۳ هزار روستا و آبادي کشور خالي از سکنه شده است. دلايل مختلفي هم براي خالي‌شدن روستاها از سکنه اعلام […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد