امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • کل تردد ثبت شده در شبانه‌روز گذشته بر اساس آخرین اطلاعات حاصل از رصد ۲۲۴۱ دستگاه تردد‌شمار فعال در محور‌های برون شهری، نسبت به روز قبل ۳.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. ...
  • کل تردد ثبت شده در شبانه‌روز گذشته بر اساس آخرین اطلاعات حاصل از رصد ۲۲۴۱ دستگاه تردد‌شمار فعال در محور‌های برون شهری، نسبت به روز قبل ۳.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد