امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • تهران (پانا) - سید محمود علیزاده طباطبایی،حقوقدان و وکیل دادگستری و عضو شورای اول شهر تهران، تاکید کرد که قانون اجازه نمی دهد وزیر کشور انتخاب فردی را که فاقد شرایط مندرج در آیین‌نامه احراز صلاحیت سمت شهرداری است، تائید کند، بدین ترتیب حکم افرادی که فاقد صلاحیت هستند، نباید از سوی وزیر کشور تائید شود. ...
  • تهران (پانا) – سید محمود علیزاده طباطبایی،حقوقدان و وکیل دادگستری و عضو شورای اول شهر تهران، تاکید کرد که قانون اجازه نمی دهد وزیر کشور انتخاب فردی را که فاقد شرایط مندرج در آیین‌نامه احراز صلاحیت سمت شهرداری است، تائید کند، بدین ترتیب حکم افرادی که فاقد صلاحیت هستند، نباید از سوی وزیر کشور تائید شود.

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد