امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • ما باید از افشانی و اقداماتش در مجموعه شهرداری تهران باید حمایت کنیم و قطعا این حمایت از وی انجام می شود. شعار سال: ما باید از افشانی و اقداماتش در مجموعه شهرداری تهران باید حمایت کنیم و قطعا این حمایت از وی انجام می شود. محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس  در مورد […] ...
  • ما باید از افشانی و اقداماتش در مجموعه شهرداری تهران باید حمایت کنیم و قطعا این حمایت از وی انجام می شود. شعار سال: ما باید از افشانی و اقداماتش در مجموعه شهرداری تهران باید حمایت کنیم و قطعا این حمایت از وی انجام می شود. محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس  در مورد […]
  • عضو مجمع نمایندگان استان تهران گفت: شهردار تهران با هدف سالم سازی و شفاف سازی درفعالیت ها وارد شهرداری شد، بنابراین باید پیش بینی می کرد که درطول مسیر با موانعی روبه رو خواهد شد. شعارسال: محمود صادقی، با اشاره به اینکه برخی اعضای شورای شهر نسبت به شرایط حاد بیماری شهردارتهران مسائلی را مطرح […] ...
  • عضو مجمع نمایندگان استان تهران گفت: شهردار تهران با هدف سالم سازی و شفاف سازی درفعالیت ها وارد شهرداری شد، بنابراین باید پیش بینی می کرد که درطول مسیر با موانعی روبه رو خواهد شد. شعارسال: محمود صادقی، با اشاره به اینکه برخی اعضای شورای شهر نسبت به شرایط حاد بیماری شهردارتهران مسائلی را مطرح […]
  • سوال محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس و ۱۵ نماینده دیگر پارلمان از وزیر کشور درباره دو موضوع مربوط به ماجرای موسوم به املاک نجومی شهرداری تهران، دیروز عبدالرضا رحمانی‌فضلی را به مجلس شورای اسلامی کشاند. شعارسال: آنچه این نمایندگان از وزیر کشور پرسیده‌اند، «علت تعلل وزارت کشور در […] ...
  • سوال محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس و ۱۵ نماینده دیگر پارلمان از وزیر کشور درباره دو موضوع مربوط به ماجرای موسوم به املاک نجومی شهرداری تهران، دیروز عبدالرضا رحمانی‌فضلی را به مجلس شورای اسلامی کشاند. شعارسال: آنچه این نمایندگان از وزیر کشور پرسیده‌اند، «علت تعلل وزارت کشور در […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد