امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • شعار سال: در پنجاه و دومین جلسه شورای شهر تهران پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی قیمت آب از سوی کمیسیون برنامه و بودجه طرح و بررسی شد. زهرا صدراعظم نوری عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه پیشنهاد آبفا در قالب نامه به شورا آمده است، تاکید کرد: این پیشنهاد باید به صورت طرح یا لایحه […] ...
  • شعار سال: در پنجاه و دومین جلسه شورای شهر تهران پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی قیمت آب از سوی کمیسیون برنامه و بودجه طرح و بررسی شد. زهرا صدراعظم نوری عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه پیشنهاد آبفا در قالب نامه به شورا آمده است، تاکید کرد: این پیشنهاد باید به صورت طرح یا لایحه […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد