امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • محمد نفریه: با کمک انجمن‌های معلولان باید حداکثر بهره‌وری را در بودجه تأمین تجهیزات توانبخشی داشته باشیم ...
  • محمد نفریه: با کمک انجمن‌های معلولان باید حداکثر بهره‌وری را در بودجه تأمین تجهیزات توانبخشی داشته باشیم
  • معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور جزئیات ارائه طرح ترافیک به معلولان را تشریح کرد.

    ...
  • معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور جزئیات ارائه طرح ترافیک به معلولان را تشریح کرد.

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد