امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • شعار سال: محمد مهدی تندگویان (معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان) در گفت‌وگویی با اشاره به برنامه‌ها و اهداف این معاونت برای پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی حوزه جوانان گفت: بحث پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی به عهده ما نیست، برای رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی، شورای اجتماعی کشور داریم که البته […] ...
  • شعار سال: محمد مهدی تندگویان (معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان) در گفت‌وگویی با اشاره به برنامه‌ها و اهداف این معاونت برای پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی حوزه جوانان گفت: بحث پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی به عهده ما نیست، برای رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی، شورای اجتماعی کشور داریم که البته […]
  • شعارسال: به تازگی با انتشار فیلمی از بذل و بخشش یکی از مدیران شهرداری از “سبدِ بیلبوردهای تبلیغاتی شهر تهران” دوباره مساله‌ی ابهام برانگیز بیلبوردهای شهرداری، قیمت و تعداد آنها مطرح شده است. شهرداری مدام از منابعِ درآمدی پایدار دَم می‌زند و در این میان؛ کسب درآمد از بیلبوردهای تبلیغاتی یکی از راه‌های اساسی است. […] ...
  • شعارسال: به تازگی با انتشار فیلمی از بذل و بخشش یکی از مدیران شهرداری از “سبدِ بیلبوردهای تبلیغاتی شهر تهران” دوباره مساله‌ی ابهام برانگیز بیلبوردهای شهرداری، قیمت و تعداد آنها مطرح شده است. شهرداری مدام از منابعِ درآمدی پایدار دَم می‌زند و در این میان؛ کسب درآمد از بیلبوردهای تبلیغاتی یکی از راه‌های اساسی است. […]
  • عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به ورود دادستانی به موضوع استعفای شهردار تهران گفت: اگر دادستانی سلیقه خودش را به نهادی که پایگاه مردمی دارد و اعضای آن مردم منتخب یک شهر هستند اعمال کند، نادرست است. دادستانی نباید اقدامات اعضای شورای شهر را زیر سوال ببرد مگر اینکه موارد غیر قانونی وجود […] ...
  • عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به ورود دادستانی به موضوع استعفای شهردار تهران گفت: اگر دادستانی سلیقه خودش را به نهادی که پایگاه مردمی دارد و اعضای آن مردم منتخب یک شهر هستند اعمال کند، نادرست است. دادستانی نباید اقدامات اعضای شورای شهر را زیر سوال ببرد مگر اینکه موارد غیر قانونی وجود […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد