امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • صحبت دیروز و امروز نیست، چندین سال است که هاله ابهام برسر هزینه‌کرد مجلس می‌چرخد اما پای رسیدگی به آن فراتر از حرف و حدیث نمایندگان نمی‌رود. سال ۸۳ وقتی نماد دموکراسی ایران یعنی ساختمان پارلمان به میدان بهارستان و سازه هرمی شکل آن انتقال پیدا کرد، کسی تصورش را نمی‌کرد که قرار است وسعت […] ...
  • صحبت دیروز و امروز نیست، چندین سال است که هاله ابهام برسر هزینه‌کرد مجلس می‌چرخد اما پای رسیدگی به آن فراتر از حرف و حدیث نمایندگان نمی‌رود. سال ۸۳ وقتی نماد دموکراسی ایران یعنی ساختمان پارلمان به میدان بهارستان و سازه هرمی شکل آن انتقال پیدا کرد، کسی تصورش را نمی‌کرد که قرار است وسعت […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد