امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • پس از پیگری های فراوان برای انتشار اسامی خبرنگاران دریافت کننده طرح ترافیک ، این اسامی چندی پیش توسط شهرداری تهران بر روی سامانه شفافیت شهرداری قرار گرفت. در لیست اسامی اعلام شده، نام برخی از چهره های سیاسی و فرزندانشان به چشم می خورد . این موضوع سبب شد تا واکنش های تندی نسبت […] ...
  • پس از پیگری های فراوان برای انتشار اسامی خبرنگاران دریافت کننده طرح ترافیک ، این اسامی چندی پیش توسط شهرداری تهران بر روی سامانه شفافیت شهرداری قرار گرفت. در لیست اسامی اعلام شده، نام برخی از چهره های سیاسی و فرزندانشان به چشم می خورد . این موضوع سبب شد تا واکنش های تندی نسبت […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد