امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • مدیر عامل منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد با تاکید بر گردشگری شبانه گفت: گردشگری بین المللی در ادامه گردشگری ملی است و تا زمانی که رونق در حوزه ملی را شاهد نباشیم در بخش بین المللی نیز رشد جدی را شاهد نخواهیم بود. شعار سال: سید محمد حسین حجازی مدیرعامل این شرکت ضمن اشاره به […] ...
  • مدیر عامل منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد با تاکید بر گردشگری شبانه گفت: گردشگری بین المللی در ادامه گردشگری ملی است و تا زمانی که رونق در حوزه ملی را شاهد نباشیم در بخش بین المللی نیز رشد جدی را شاهد نخواهیم بود. شعار سال: سید محمد حسین حجازی مدیرعامل این شرکت ضمن اشاره به […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد