امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • شعار سال: محمد بهشتی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی است او زمانی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی بود. اما چند سالی است که معماری و شهرسازی دغدغه او شده و امیدوار است که معماری بحران‌زده ایرانی که دچار سیطره کمیت شده و کیفیت اصیل‌اش را از دست داده است، چشم‌اندازی هویتی برای آن متصور است که بعد از […] ...
  • شعار سال: محمد بهشتی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی است او زمانی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی بود. اما چند سالی است که معماری و شهرسازی دغدغه او شده و امیدوار است که معماری بحران‌زده ایرانی که دچار سیطره کمیت شده و کیفیت اصیل‌اش را از دست داده است، چشم‌اندازی هویتی برای آن متصور است که بعد از […]
  • مديريت شهري، چيستي هويت شهر، درآمد پايدار و معضلات ناشي از فروش تراکم براي شهر ازجمله مباحثي است که در ميزگرد ما با محمد بهشتي و پيروز حناچي، دو نفر از صاحب‌نظران حوزه مديريت شهري، مطرح شده است. محمد بهشتي از احوالات شهر و با يک نگاه نرم‌افزارانه و انساني با موضوع مديريت شهري سخن […] ...
  • مديريت شهري، چيستي هويت شهر، درآمد پايدار و معضلات ناشي از فروش تراکم براي شهر ازجمله مباحثي است که در ميزگرد ما با محمد بهشتي و پيروز حناچي، دو نفر از صاحب‌نظران حوزه مديريت شهري، مطرح شده است. محمد بهشتي از احوالات شهر و با يک نگاه نرم‌افزارانه و انساني با موضوع مديريت شهري سخن […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد