امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران از اجرای طرح بررسی پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ماده ۷ به صورت سیستماتیک و در ذیل سامانه صدور پروانه شهرداری تهران خبر داد. شعارسال:  محمد ابراهیم دادسرشت ضمن اعلام این خبر با بیان اینکه کمیسیون ماده ۷ با مسئولیت شورای شهر وضعیت پرونده‌های ارجاعی را در […] ...
  • مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران از اجرای طرح بررسی پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ماده ۷ به صورت سیستماتیک و در ذیل سامانه صدور پروانه شهرداری تهران خبر داد. شعارسال:  محمد ابراهیم دادسرشت ضمن اعلام این خبر با بیان اینکه کمیسیون ماده ۷ با مسئولیت شورای شهر وضعیت پرونده‌های ارجاعی را در […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد