امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • انتظار می‌رود وقت در برخی کشورها دروغگویی رئیس جمهور نیز تاوانی تا سطح استیضاح دارد، وقتی یک مقام شهرداری به این شکل خلاف گویی می‌کند، با او برخورد شود و دروغگویی در جمهوری اسلامی ایران هزینه داشته باشد. آیا شهردار تهران با انتخاب رئیس جدید سازمان ورزش شهرداری و کنار گذاشتن سرپرست فعلی نشان خواهد […] ...
  • انتظار می‌رود وقت در برخی کشورها دروغگویی رئیس جمهور نیز تاوانی تا سطح استیضاح دارد، وقتی یک مقام شهرداری به این شکل خلاف گویی می‌کند، با او برخورد شود و دروغگویی در جمهوری اسلامی ایران هزینه داشته باشد. آیا شهردار تهران با انتخاب رئیس جدید سازمان ورزش شهرداری و کنار گذاشتن سرپرست فعلی نشان خواهد […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد