امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • شعارسال: محمدرضا شاملو در همايش توسعه بوم گردي و صنايع دستي منطقه کاشان در مشهد اردهال گفت: بهسازي محيط ، عمليات اجرايي معابر، دفع آب هاي سطحي و ساماندهي فضاي عمومي در قالب طرح هاي هادي در روستاها انجام شد. وي افزود: بهسازي و احياي بافت هاي با ارزش روستايي نيز در چند سال گذشته […] ...
  • شعارسال: محمدرضا شاملو در همايش توسعه بوم گردي و صنايع دستي منطقه کاشان در مشهد اردهال گفت: بهسازي محيط ، عمليات اجرايي معابر، دفع آب هاي سطحي و ساماندهي فضاي عمومي در قالب طرح هاي هادي در روستاها انجام شد. وي افزود: بهسازي و احياي بافت هاي با ارزش روستايي نيز در چند سال گذشته […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد