امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • تقاطع خیابان هاشم آباد، خیابان منصور، خروجی خیابان ثروتی، ایستگاه اتوبوس تندرو خاوران، بلوار ابوذر مقابل مدرسه ۱۷ شهریور و خیابان فاضل بجستانی نیز از دیگر نقاط ایمن شده این طرح اند. شعارسال: محمدرضا سالمی معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه با بیان مطلب فوق افزود: در راستای تحقق شعار تهران شهر زیست پذیر […] ...
  • تقاطع خیابان هاشم آباد، خیابان منصور، خروجی خیابان ثروتی، ایستگاه اتوبوس تندرو خاوران، بلوار ابوذر مقابل مدرسه ۱۷ شهریور و خیابان فاضل بجستانی نیز از دیگر نقاط ایمن شده این طرح اند. شعارسال: محمدرضا سالمی معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه با بیان مطلب فوق افزود: در راستای تحقق شعار تهران شهر زیست پذیر […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد