امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • شهردار منطقه ۶ گفت: طرح گذر صنایع دستی رونق کسب و کار را به همراه دارد. مسیر ماشین رو این خیابان بسته نمی شود، بلکه تغییرات ترافیکی صورت خواهد گرفت. ...
  • شهردار منطقه ۶ گفت: طرح گذر صنایع دستی رونق کسب و کار را به همراه دارد. مسیر ماشین رو این خیابان بسته نمی شود، بلکه تغییرات ترافیکی صورت خواهد گرفت.
  • شعارسال: شهردار هفدهم شهر تهران در همایش فصلی مدیران شهری مدعی شد که در سازمان های شهرداری بازرسان پنهانی دارد که قرار است به شدت با فسادهای احتمالی مقابله کند. افشانی در این نشست خط و نشان های زیادی را برای متخلفان شهرداری تهران کشیده و عنوان کرده است: افرادی که احتمالاً مرتکب فساد می […] ...
  • شعارسال: شهردار هفدهم شهر تهران در همایش فصلی مدیران شهری مدعی شد که در سازمان های شهرداری بازرسان پنهانی دارد که قرار است به شدت با فسادهای احتمالی مقابله کند. افشانی در این نشست خط و نشان های زیادی را برای متخلفان شهرداری تهران کشیده و عنوان کرده است: افرادی که احتمالاً مرتکب فساد می […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد