امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • مدیرعامل شرکت آبفا تهران گفت: برای اتمام پروژه‌های آب و فاضلاب شهر تهران ۸ هزار میلیارد اعتبار نیاز است که انتظار داریم ۲۵۰۰ میلیارد آن از طریق تبصره ۳ و ماده ۷ تأمین شود.

    ...
  • مدیرعامل شرکت آبفا تهران گفت: برای اتمام پروژه‌های آب و فاضلاب شهر تهران ۸ هزار میلیارد اعتبار نیاز است که انتظار داریم ۲۵۰۰ میلیارد آن از طریق تبصره ۳ و ماده ۷ تأمین شود.

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد