امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • شعار سال: در دهه‌های گذشته شهرداری ساده‌ترین روش برای کسب درآمد یعنی عوارض پروانه ساخت و فروش تراکم را اجرا کرده است اما با وجود این منبع مالی سرشار، امروزه شهرداری تهران ۵۲هزارمیلیارد تومان بدهی دارد. اکنون که مشکلات اقتصادی باعث کاهش ساخت‌وساز در شهر شده است شهرداری‌ پایتخت، هم باید هزینه‌های جاری برای ادامه […] ...
  • شعار سال: در دهه‌های گذشته شهرداری ساده‌ترین روش برای کسب درآمد یعنی عوارض پروانه ساخت و فروش تراکم را اجرا کرده است اما با وجود این منبع مالی سرشار، امروزه شهرداری تهران ۵۲هزارمیلیارد تومان بدهی دارد. اکنون که مشکلات اقتصادی باعث کاهش ساخت‌وساز در شهر شده است شهرداری‌ پایتخت، هم باید هزینه‌های جاری برای ادامه […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد