امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
 • میرلوحی: اعضای شوراها همچون نمایندگان مجلس مشمول مصونیت قضایی شوند/نباید برای سخنانی که در حوزه نظارت است اعضای شورا را به دادگاه کشاند ...
 • میرلوحی: اعضای شوراها همچون نمایندگان مجلس مشمول مصونیت قضایی شوند/نباید برای سخنانی که در حوزه نظارت است اعضای شورا را به دادگاه کشاند
 • شهرداری تهران در دوره محمد باقر قالیباف دو موج سهمگین ورود نیرو را تجربه کرده است! تجربه‌ای که در همان بد ورود محمد علی نجفی، شهردار دوازدهم به یکی از چالش‌های جدی بهشت تبدیل شد، خیلی‌ها در همان زمان تلاش کردند تا ورود نیروهای بعضاً اتوبوسی و خویشاوندی را به صحن شورای شهر بکشانند تا […] ...
 • شهرداری تهران در دوره محمد باقر قالیباف دو موج سهمگین ورود نیرو را تجربه کرده است! تجربه‌ای که در همان بد ورود محمد علی نجفی، شهردار دوازدهم به یکی از چالش‌های جدی بهشت تبدیل شد، خیلی‌ها در همان زمان تلاش کردند تا ورود نیروهای بعضاً اتوبوسی و خویشاوندی را به صحن شورای شهر بکشانند تا […]
 • چندی پیش بود که رسانه‌ها خبر از دستگیری و بازداشت نه تن از اعضای شوراهای شهر استان تهران دادند و سپس مشخص شد که این افراد از کدام یک از توابع تهران بودند و اتهام آنها تبانی و ارتشا عنوان شد. تحلیل‌ها حول و حوش این خبر بود که با افشاگری امام جمعه بابل در […] ...
 • چندی پیش بود که رسانه‌ها خبر از دستگیری و بازداشت نه تن از اعضای شوراهای شهر استان تهران دادند و سپس مشخص شد که این افراد از کدام یک از توابع تهران بودند و اتهام آنها تبانی و ارتشا عنوان شد. تحلیل‌ها حول و حوش این خبر بود که با افشاگری امام جمعه بابل در […]
 • شورا‌ی عالی شهرسازی و معماری با موضوع بارگذاری در پادگان ۰۶ تهران که در زمان شهرداری محمدباقر قالیباف در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده مخالف بوده و در صدد کاهش میزان بارگذاری است. شعارسال: محمدسعید ایزدی، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با تاکید بر این‌که شورای عالی شهرسازی و معماری در صدد استفاده […] ...
 • شورا‌ی عالی شهرسازی و معماری با موضوع بارگذاری در پادگان ۰۶ تهران که در زمان شهرداری محمدباقر قالیباف در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده مخالف بوده و در صدد کاهش میزان بارگذاری است. شعارسال: محمدسعید ایزدی، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با تاکید بر این‌که شورای عالی شهرسازی و معماری در صدد استفاده […]
 • پوستری که استفاده ابزاری و جلوه گری زنانه برای زیباسازی شهر تهران از آن در ذهن متبادر می شود، عصبانیت افکارعمومی را در شبکه های اجتماعی به همراه داشت. شعارسال: شهرداری تهران در مدتی که اصلاح طلبان کار را به دست گرفتند دچار حواشی قابل تاملی است. یکی از این موارد که این روزها بسیار […] ...
 • پوستری که استفاده ابزاری و جلوه گری زنانه برای زیباسازی شهر تهران از آن در ذهن متبادر می شود، عصبانیت افکارعمومی را در شبکه های اجتماعی به همراه داشت. شعارسال: شهرداری تهران در مدتی که اصلاح طلبان کار را به دست گرفتند دچار حواشی قابل تاملی است. یکی از این موارد که این روزها بسیار […]
 • حسن عابدی‌جعفری (مجری طرح سنجش فساد در شهرداری تهران) با اشاره به نتایج تحقیق خود درباره فساد در شهرداری گفت: در میان تمام دستگاه‌ها، هنوز شهرداری در زمینه میزان دریافت رشوه و پارتی‌بازی رتبه اول را دارد. در این میان کارمند شهرداری هم با خود فکر می‌کند باید از این نمد برای خود کلاهی ببافد. […] ...
 • حسن عابدی‌جعفری (مجری طرح سنجش فساد در شهرداری تهران) با اشاره به نتایج تحقیق خود درباره فساد در شهرداری گفت: در میان تمام دستگاه‌ها، هنوز شهرداری در زمینه میزان دریافت رشوه و پارتی‌بازی رتبه اول را دارد. در این میان کارمند شهرداری هم با خود فکر می‌کند باید از این نمد برای خود کلاهی ببافد. […]
 • شهرداری و شورای شهر تهران در دوره جدید چه عملکردی از خود به جای گذاشته‌اند. موضوعی که امروز بسیار مطرح است و حتی مقایسه میان نوع عملکرد مدیریت «محمد باقر قالیباف» و همچنین شهردار و شورای شهر فعلی تهران مورد توجه شدید قرار گرفته است.موضوعی که حاکی از آن است که چندان رضایت خاطری نسبت […] ...
 • شهرداری و شورای شهر تهران در دوره جدید چه عملکردی از خود به جای گذاشته‌اند. موضوعی که امروز بسیار مطرح است و حتی مقایسه میان نوع عملکرد مدیریت «محمد باقر قالیباف» و همچنین شهردار و شورای شهر فعلی تهران مورد توجه شدید قرار گرفته است.موضوعی که حاکی از آن است که چندان رضایت خاطری نسبت […]
 • در متن قانون سخنی از سیاسی بودن مقام شهرداران یا شهردار تهران سخنی به میان نیامده است. اما در عرف سیاسی شهرداری تهران همتراز با وزارتخانه‌های دولت شناخته می‌شود. ورود احمدی نژاد از شهرداری پایتخت به ریاست جمهوری، نشستن محمد باقر قالیباف به عنوان یک چهره سیاسی بر صندلی شهرداری تهران و نامزدی‌های او در […] ...
 • در متن قانون سخنی از سیاسی بودن مقام شهرداران یا شهردار تهران سخنی به میان نیامده است. اما در عرف سیاسی شهرداری تهران همتراز با وزارتخانه‌های دولت شناخته می‌شود. ورود احمدی نژاد از شهرداری پایتخت به ریاست جمهوری، نشستن محمد باقر قالیباف به عنوان یک چهره سیاسی بر صندلی شهرداری تهران و نامزدی‌های او در […]
 • عضو شورای شهر با بیان اینکه سند تحویل و تحول باعث شد، دیگر کسی نتواند ادعای دروغین کند، گفت: مدیریت شهری گذشته، با اقداماتی همچون کمک به احزاب، مداحان، مسجدها در امور کشور دخالت می‌کرد. شعار سال: محمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر که در آستانه یکسالگی شورای شهر تهران؛ انتقادات جدی به عملکرد […] ...
 • عضو شورای شهر با بیان اینکه سند تحویل و تحول باعث شد، دیگر کسی نتواند ادعای دروغین کند، گفت: مدیریت شهری گذشته، با اقداماتی همچون کمک به احزاب، مداحان، مسجدها در امور کشور دخالت می‌کرد. شعار سال: محمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر که در آستانه یکسالگی شورای شهر تهران؛ انتقادات جدی به عملکرد […]
 • حدود ۱۰ روز پیش بود که شهرداری تهران در اقدامی جسورانه برای نخستین بار فهرست خبرنگارانی را که طرح ترافیک گرفته بودند، منتشر کرد. اما هنوز ساعتی از انتشار این فهرست نگذشته بود که با مشخص شدن دریافت طرح خبرنگاری از سوی برخی سیاستمداران، نمایندگان سابق و فعلی مجلس، آقازاده‌ها و خانواده مدیران مسئول رسانه‌ها، […] ...
 • حدود ۱۰ روز پیش بود که شهرداری تهران در اقدامی جسورانه برای نخستین بار فهرست خبرنگارانی را که طرح ترافیک گرفته بودند، منتشر کرد. اما هنوز ساعتی از انتشار این فهرست نگذشته بود که با مشخص شدن دریافت طرح خبرنگاری از سوی برخی سیاستمداران، نمایندگان سابق و فعلی مجلس، آقازاده‌ها و خانواده مدیران مسئول رسانه‌ها، […]
 • مطالبات شهروندان تهرانی از دولت در حالی روز به روز آب می رود که آخرین رقم بدهی دولت به شهرداری ۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده و درستی این رقم هم همچنان در دست بررسی کمیته های مشترک است. شعارسال: بدهی دولت به شهرداری تهران موضوعی است که طی ۱۴ سال گذشته بارها از سوی […] ...
 • مطالبات شهروندان تهرانی از دولت در حالی روز به روز آب می رود که آخرین رقم بدهی دولت به شهرداری ۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده و درستی این رقم هم همچنان در دست بررسی کمیته های مشترک است. شعارسال: بدهی دولت به شهرداری تهران موضوعی است که طی ۱۴ سال گذشته بارها از سوی […]
 • محسن هاشمی در واکنش به اعتراضات و دیون عقب مانده پیمانکاران شهرداری به بحران مالی در شهرداری اشاره کرد و گفت: چون قرار است برای درآمدزایی دیگر تخلف نشود در نتیجه میزان درآمد شهرداری کم شده است. شعارسال: پیمانکاران شهرداری تهران تقریبا هر هفته به علت عدم پرداخت دیونشان، روبه‌روی شورای شهر تجمع برگزار کرده […] ...
 • محسن هاشمی در واکنش به اعتراضات و دیون عقب مانده پیمانکاران شهرداری به بحران مالی در شهرداری اشاره کرد و گفت: چون قرار است برای درآمدزایی دیگر تخلف نشود در نتیجه میزان درآمد شهرداری کم شده است. شعارسال: پیمانکاران شهرداری تهران تقریبا هر هفته به علت عدم پرداخت دیونشان، روبه‌روی شورای شهر تجمع برگزار کرده […]
 • تخلفات شهرسازي همه ماجراي آخرين برج هرمزان نيست، اين بار پاي جان بيش از چهار هزار شهروند در ميان است. این شرکت در دهه ۹۰ دست به اجرای نقشه‌ جدیدی زد و با خاکبرداری در قطعه‌ دیگری از زمین‌های مشاعی، ساخت برج تازه‌ای را آغاز كرد. شعار سال: شوراي عالي معماري پروانه‌ صادره در خصوص […] ...
 • تخلفات شهرسازي همه ماجراي آخرين برج هرمزان نيست، اين بار پاي جان بيش از چهار هزار شهروند در ميان است. این شرکت در دهه ۹۰ دست به اجرای نقشه‌ جدیدی زد و با خاکبرداری در قطعه‌ دیگری از زمین‌های مشاعی، ساخت برج تازه‌ای را آغاز كرد. شعار سال: شوراي عالي معماري پروانه‌ صادره در خصوص […]
 • معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران با اشاره به روند تهیه برنامه سوم توسعه با بیان اینکه تهران تاب مقاومت بالایی دارد، در پاسخ به این سوال که باوجود جریان‌هایی مخالف و فساد گسترده در شهرداری چطور می‌خواهد برنامه سوم را اجرایی کند، گفت: نمی‌توانیم صبر کنیم که هر وقت در […] ...
 • معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران با اشاره به روند تهیه برنامه سوم توسعه با بیان اینکه تهران تاب مقاومت بالایی دارد، در پاسخ به این سوال که باوجود جریان‌هایی مخالف و فساد گسترده در شهرداری چطور می‌خواهد برنامه سوم را اجرایی کند، گفت: نمی‌توانیم صبر کنیم که هر وقت در […]
 • شعار سال: تورج فرهادی (قائم‌مقام معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران) در گفتگویی تفصیلی، در رابطه با شهرفروشی و چشم بستن روی تخلفات چند هزار متری در شهرداری تهران با بیان اینکه برای تحلیل مسائل و معضلات تهران در زمینه شهرسازی باید به شرایط کلی کشور توجه کنیم، تصریح کرد: ما با شرایطی رو‌به‌رو هستیم […] ...
 • شعار سال: تورج فرهادی (قائم‌مقام معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران) در گفتگویی تفصیلی، در رابطه با شهرفروشی و چشم بستن روی تخلفات چند هزار متری در شهرداری تهران با بیان اینکه برای تحلیل مسائل و معضلات تهران در زمینه شهرسازی باید به شرایط کلی کشور توجه کنیم، تصریح کرد: ما با شرایطی رو‌به‌رو هستیم […]
 • ابوالفضل قناعتی در رابطه با برگزاری نمایشگاه کتاب در مصلی و عدم تخصیص پارکینگ به مردم گفت: شهر آفتاب که برای برگزاری نمایشگاه در نظر گرفته شده بود، بلااستفاده مانده است و علت آن هم سیاسی کاری جریان مخالف جریان مدیریت قبلی است و حاصل این سیاسی‌کاری را مردم شهر می‌بینند و ترافیک ایجاد می‌شود. […] ...
 • ابوالفضل قناعتی در رابطه با برگزاری نمایشگاه کتاب در مصلی و عدم تخصیص پارکینگ به مردم گفت: شهر آفتاب که برای برگزاری نمایشگاه در نظر گرفته شده بود، بلااستفاده مانده است و علت آن هم سیاسی کاری جریان مخالف جریان مدیریت قبلی است و حاصل این سیاسی‌کاری را مردم شهر می‌بینند و ترافیک ایجاد می‌شود. […]
 • فلسفه وجودی و هدف از تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا با استنتاج از اصول هفتم و صدم قانون اساسی . شعارسال: «سید عبدالله متولیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت: فلسفه وجودی و هدف از تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا با استنتاج از اصول هفتم و صدم قانون اساسی عبارت است از: ۱- مشارکت […] ...
 • فلسفه وجودی و هدف از تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا با استنتاج از اصول هفتم و صدم قانون اساسی . شعارسال: «سید عبدالله متولیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت: فلسفه وجودی و هدف از تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا با استنتاج از اصول هفتم و صدم قانون اساسی عبارت است از: ۱- مشارکت […]
 • رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران اعلام کرد: محسن هاشمی همچنان جزء گزینه‌ها برای تصدی پست شهرداری است. شعارسال: محمدعلیخانی صبح امروز درجمع خبرنگاران گفت:‌ هشت نفر از کاندیداها از جمله بانک، ویسه، بی‌طرف، تقی‌زاده، عارف و … از حضور در میان گزینه‌های شهرداری انصراف دادند و امروز نام ۲۰ نفر در روی […] ...
 • رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران اعلام کرد: محسن هاشمی همچنان جزء گزینه‌ها برای تصدی پست شهرداری است. شعارسال: محمدعلیخانی صبح امروز درجمع خبرنگاران گفت:‌ هشت نفر از کاندیداها از جمله بانک، ویسه، بی‌طرف، تقی‌زاده، عارف و … از حضور در میان گزینه‌های شهرداری انصراف دادند و امروز نام ۲۰ نفر در روی […]
 • شعار سال: محسن هاشمی رفسنجانی با تأخیری چهار ساله راهی بهشت شد؛ اما این بار نه به عنوان شهردار تهران بلکه به عنوان سرلیست امید. از همان ابتدای ورودش به صحنه انتخابات ۹۶، همه او را مهمترین گزینه شهرداری تهران می‌دانستند. حالا او در حالی که بر کرسی ریاست شورا تکیه زده، یکبار دیگر با […] ...
 • شعار سال: محسن هاشمی رفسنجانی با تأخیری چهار ساله راهی بهشت شد؛ اما این بار نه به عنوان شهردار تهران بلکه به عنوان سرلیست امید. از همان ابتدای ورودش به صحنه انتخابات ۹۶، همه او را مهمترین گزینه شهرداری تهران می‌دانستند. حالا او در حالی که بر کرسی ریاست شورا تکیه زده، یکبار دیگر با […]
 • شعار سال: معاون اجرایی شورای شهر تهران در تشریح تخلفات شهرداری سابق گفت: براساس گزارشی که به دست من رسیده، در مدیریت شهری گذشته ۶۷۰ ملک به افراد خاص واگذار شده بود که تاکنون ۶۰ مورد از آنها مسترد شده است و اگر لازم باشد؛ اسامی همه افرادی که ۶۷۰ ملک نجومی را گرفته‌اند، منتشر […] ...
 • شعار سال: معاون اجرایی شورای شهر تهران در تشریح تخلفات شهرداری سابق گفت: براساس گزارشی که به دست من رسیده، در مدیریت شهری گذشته ۶۷۰ ملک به افراد خاص واگذار شده بود که تاکنون ۶۰ مورد از آنها مسترد شده است و اگر لازم باشد؛ اسامی همه افرادی که ۶۷۰ ملک نجومی را گرفته‌اند، منتشر […]
 • پس از استعفای شهردار نجفی و کم‌توانی‌های محرز او، اصلاح‌طلبان شورای شهر دوباره در تک و تای انتخاب یک شهردار دیگر قرار گرفته‌اند. شعار سال: پس از استعفای شهردارنجفی و کم‌توانی‌های محرز او، اصلاح‌طلبان شورای شهر دوباره در تک و تای انتخاب یک شهردار دیگر قرار گرفته‌اند. از شورای شهر خبر می‌رسد که اعضای آن […] ...
 • پس از استعفای شهردار نجفی و کم‌توانی‌های محرز او، اصلاح‌طلبان شورای شهر دوباره در تک و تای انتخاب یک شهردار دیگر قرار گرفته‌اند. شعار سال: پس از استعفای شهردارنجفی و کم‌توانی‌های محرز او، اصلاح‌طلبان شورای شهر دوباره در تک و تای انتخاب یک شهردار دیگر قرار گرفته‌اند. از شورای شهر خبر می‌رسد که اعضای آن […]
 • عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه فردا (یکشنبه) درباره فرآیند انتخاب شهردار تصمیم گرفته خواهد شد،‌ گفت: دیگر نباید به دنبال گزینه‌های مشهور برای شهرداری تهران باشیم، چرا که پایتخت نیازمند یک شهردار عملگراست. شعارسال: محمد علیخانی، عضو شورای شهر تهران در رابطه با فرایند انتخاب شهردار گفت: فردا (یکشنبه) در جلسه هم اندیشی […] ...
 • عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه فردا (یکشنبه) درباره فرآیند انتخاب شهردار تصمیم گرفته خواهد شد،‌ گفت: دیگر نباید به دنبال گزینه‌های مشهور برای شهرداری تهران باشیم، چرا که پایتخت نیازمند یک شهردار عملگراست. شعارسال: محمد علیخانی، عضو شورای شهر تهران در رابطه با فرایند انتخاب شهردار گفت: فردا (یکشنبه) در جلسه هم اندیشی […]
 • تاکنون هیچ خبر رسمی درباره گزینه‌های شورای شهر برای شهردار آینده منتشر نشده است، هرچه هست گمانه‌زنی است. اما نکته اینجاست که دو حزب فراگیر اصلاح‌طلبان در شورای شهر فعلی، تلاش‌های مجزایی برای انتخاب شهردار دارند. [ad_2] Source link ...
 • تاکنون هیچ خبر رسمی درباره گزینه‌های شورای شهر برای شهردار آینده منتشر نشده است، هرچه هست گمانه‌زنی است. اما نکته اینجاست که دو حزب فراگیر اصلاح‌طلبان در شورای شهر فعلی، تلاش‌های مجزایی برای انتخاب شهردار دارند. [ad_2] Source link
 • رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران از تلاش بر متقاعد کردن نجفی مبنی بر ماندن در شهرداری خبرداد. شعارسال: ناهید خداکرمی با اشاره به درخواست استعفای نجفی از پست شهرداری تهران و بررسی این موضوع در جلسه روز یکشنبه (فردا) شورای شهر گفت: نجفی اعلام کرده که علت اصلی استعفایش، بیماری و درمان طولانی‌ مدت […] ...
 • رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران از تلاش بر متقاعد کردن نجفی مبنی بر ماندن در شهرداری خبرداد. شعارسال: ناهید خداکرمی با اشاره به درخواست استعفای نجفی از پست شهرداری تهران و بررسی این موضوع در جلسه روز یکشنبه (فردا) شورای شهر گفت: نجفی اعلام کرده که علت اصلی استعفایش، بیماری و درمان طولانی‌ مدت […]
 • نجفی در ابتدای فعالیت خود در شهرداری اعلام کرد که به دنبال شفاف سازی است؛ ولی یکی از اصلی ترین وعده هایش که راه اندازی سایتی برای اطلاع رسانی قراردادهای بالای یک میلیارد بود تاکنون محقق نشده است. شعارسال: شهردار تهران در آغازین روز های تصدی پست شهرداری در بسیاری از اظهارات خود از جمله […] ...
 • نجفی در ابتدای فعالیت خود در شهرداری اعلام کرد که به دنبال شفاف سازی است؛ ولی یکی از اصلی ترین وعده هایش که راه اندازی سایتی برای اطلاع رسانی قراردادهای بالای یک میلیارد بود تاکنون محقق نشده است. شعارسال: شهردار تهران در آغازین روز های تصدی پست شهرداری در بسیاری از اظهارات خود از جمله […]
 • نجفی در ابتدای فعالیت خود در شهرداری اعلام کرد که به دنبال شفاف سازی است؛ ولی یکی از اصلی ترین وعده هایش که راه اندازی سایتی برای اطلاع رسانی قراردادهای بالای یک میلیارد بود تاکنون محقق نشده است. شعارسال: شهردار تهران در آغازین روز های تصدی پست شهرداری در بسیاری از اظهارات خود از جمله […] ...
 • نجفی در ابتدای فعالیت خود در شهرداری اعلام کرد که به دنبال شفاف سازی است؛ ولی یکی از اصلی ترین وعده هایش که راه اندازی سایتی برای اطلاع رسانی قراردادهای بالای یک میلیارد بود تاکنون محقق نشده است. شعارسال: شهردار تهران در آغازین روز های تصدی پست شهرداری در بسیاری از اظهارات خود از جمله […]
 • رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: قرار نیست برای شهرداری تهران سرپرستی انتخاب شود و همه اعضای شورای شهر به دنبال آن هستند که نجفی از این تصمیم خود منصرف شود. شعارسال: مرتضی الویری در حاشیه جلسه هم‌اندیشی با اعضای شورای شهر تهران در خصوص استعفای محمدعلی نجفی از شهرداری تهران اظهار […] ...
 • رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: قرار نیست برای شهرداری تهران سرپرستی انتخاب شود و همه اعضای شورای شهر به دنبال آن هستند که نجفی از این تصمیم خود منصرف شود. شعارسال: مرتضی الویری در حاشیه جلسه هم‌اندیشی با اعضای شورای شهر تهران در خصوص استعفای محمدعلی نجفی از شهرداری تهران اظهار […]
 • با استعفای محمدعلی نجفی از شهرداری تهران، شایعه شده است مصطفی سلیمی که قبل از تأیید حکم نجفی برای ساعاتی سرپرست شهرداری تهران شد، قرار است دوباره سکان سرپرستی شهرداری را بر عهده گیرد. شعارسال: با استعفای محمدعلی نجفی از شهرداری تهران، شایعه شده است مصطفی سلیمی که قبل از تأیید حکم نجفی برای ساعاتی […] ...
 • با استعفای محمدعلی نجفی از شهرداری تهران، شایعه شده است مصطفی سلیمی که قبل از تأیید حکم نجفی برای ساعاتی سرپرست شهرداری تهران شد، قرار است دوباره سکان سرپرستی شهرداری را بر عهده گیرد. شعارسال: با استعفای محمدعلی نجفی از شهرداری تهران، شایعه شده است مصطفی سلیمی که قبل از تأیید حکم نجفی برای ساعاتی […]
 • به گفته برخی از اعضای شورایاری در این مدت فعالیت شورایاری حالا این نهاد نوپا به یک ساختار منسجم رسیده و در جهت خدمت به مردم برای رسیدن به اهدافش تلاش می‌کند، اما برخی از سیاسی کاری‌ها و سنگ اندازی‌ها اجازه نمی‌دهد که این خدمت رسانی به طور صحیح اتفاق بیوفتد. شعارسال: شورایاری، رسمی‌ترین و […] ...
 • به گفته برخی از اعضای شورایاری در این مدت فعالیت شورایاری حالا این نهاد نوپا به یک ساختار منسجم رسیده و در جهت خدمت به مردم برای رسیدن به اهدافش تلاش می‌کند، اما برخی از سیاسی کاری‌ها و سنگ اندازی‌ها اجازه نمی‌دهد که این خدمت رسانی به طور صحیح اتفاق بیوفتد. شعارسال: شورایاری، رسمی‌ترین و […]
 • کم‌کاری‌های شهردارنجفی ریشه در تئوری‌های اصلاح‌طلبان دارد. آنها اینطور می‌گویند که اساسا معتقد به کار اجرایی و میدانی شهردار نیستند. شعارسال: عملکرد شهردار نجفی و اصلاح‌طلبان شورای شهر، طی ماه‌های گذشته انتقادات زیادی را برانگیخته است. انتقاداتی که البته برخی اظهارات اعضای شورای شهر و برخی عملکردهای نجفی نیز بر عمق آنان افزوده است و […] ...
 • کم‌کاری‌های شهردارنجفی ریشه در تئوری‌های اصلاح‌طلبان دارد. آنها اینطور می‌گویند که اساسا معتقد به کار اجرایی و میدانی شهردار نیستند. شعارسال: عملکرد شهردار نجفی و اصلاح‌طلبان شورای شهر، طی ماه‌های گذشته انتقادات زیادی را برانگیخته است. انتقاداتی که البته برخی اظهارات اعضای شورای شهر و برخی عملکردهای نجفی نیز بر عمق آنان افزوده است و […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد