امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • خبرهایی با تيتر «جزئيات احضار يکي از اعضاي شوراي شهر تهران» به نقل از محسن هاشمي منتشر شد، اما نگاهي به متن صحبت‌هاي رئيس شورا حکايت از احضار تعداد قابل‌توجهي از اعضا به قوه قضائيه دارد؛ موضوعي که به تعبير محسن هاشمي موجب نگراني اعضاي شورا شده است. او در رابطه با دلايل اين احضارها […] ...
  • خبرهایی با تيتر «جزئيات احضار يکي از اعضاي شوراي شهر تهران» به نقل از محسن هاشمي منتشر شد، اما نگاهي به متن صحبت‌هاي رئيس شورا حکايت از احضار تعداد قابل‌توجهي از اعضا به قوه قضائيه دارد؛ موضوعي که به تعبير محسن هاشمي موجب نگراني اعضاي شورا شده است. او در رابطه با دلايل اين احضارها […]
  • درحالي‌که با تغيير مديريت شهري و شروع تعاملات نزديک و مشترک شهرداران تهران با دولت، اميدواري براي بهبود شرايط تهران و پرداخت سهم بيشتري از مطالبات قانوني و پرداخت بدهي‌ها به شهرداري تهران بالا گرفت، سخنگوي شوراي شهر تهران از پرداخت طلب‌هاي شهرداري در اين شرايط بي‌پولي هر دو طرف اظهار نااميدي کرده است. شعار […] ...
  • درحالي‌که با تغيير مديريت شهري و شروع تعاملات نزديک و مشترک شهرداران تهران با دولت، اميدواري براي بهبود شرايط تهران و پرداخت سهم بيشتري از مطالبات قانوني و پرداخت بدهي‌ها به شهرداري تهران بالا گرفت، سخنگوي شوراي شهر تهران از پرداخت طلب‌هاي شهرداري در اين شرايط بي‌پولي هر دو طرف اظهار نااميدي کرده است. شعار […]
  • تجربه‌هاي هميشه شکست‌خورده پارکومتر و پارکبان که در اين سال‌ها قرار بود منبع درآمدي براي شهر و شهرداري باشد و هيچ‌وقت موفق نشد، قرار است از سال آينده با اپليکيشن جايگزين شود. اين خبر را روز گذشته افشين حبيب‌زاده، معاون نظارت شوراي شهر تهران، اعلام کرد. براساس بودجه پيشنهادي سال ٩٧ درآمد شهرداري از پارک […] ...
  • تجربه‌هاي هميشه شکست‌خورده پارکومتر و پارکبان که در اين سال‌ها قرار بود منبع درآمدي براي شهر و شهرداري باشد و هيچ‌وقت موفق نشد، قرار است از سال آينده با اپليکيشن جايگزين شود. اين خبر را روز گذشته افشين حبيب‌زاده، معاون نظارت شوراي شهر تهران، اعلام کرد. براساس بودجه پيشنهادي سال ٩٧ درآمد شهرداري از پارک […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد