امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • رئیس شورای شهر تهران به برگزاری نمایشگاه خودرو در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی انتقاد کرد. شعارسال: محسن هاشمی رفسنجانی در آغاز شصت و یکمین جلسه شورای شهر تهران ضمن انتقاد از برگزاری نمایشگاه خودرو در محل نمایشگاه بین‌المللی اظهار کرد: متاسفانه این ناهماهنگی‌ها وجود دارد و از رئیس جمهور، وزیر کشور و استانداری می‌خواهیم در […] ...
  • رئیس شورای شهر تهران به برگزاری نمایشگاه خودرو در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی انتقاد کرد. شعارسال: محسن هاشمی رفسنجانی در آغاز شصت و یکمین جلسه شورای شهر تهران ضمن انتقاد از برگزاری نمایشگاه خودرو در محل نمایشگاه بین‌المللی اظهار کرد: متاسفانه این ناهماهنگی‌ها وجود دارد و از رئیس جمهور، وزیر کشور و استانداری می‌خواهیم در […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد