امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: باغات کن نوعی فیلتر بوده و در کاهش آلودگی هوا نقش دارند و باید هر چه سریع‌تر موضوع طرح تفصیلی منطقه کن به سرانجام برسد. ...
  • عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: باغات کن نوعی فیلتر بوده و در کاهش آلودگی هوا نقش دارند و باید هر چه سریع‌تر موضوع طرح تفصیلی منطقه کن به سرانجام برسد.

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد