امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • هاشمی گفت: پروژه جی از پروژه 5 سال پیش دنبال می شود و با دستور رهبری به ارتش قرار شد این طرح تسریع شود تا  ترافیک محل را از حالت بن بست خارج کند. ...
  • هاشمی گفت: پروژه جی از پروژه ۵ سال پیش دنبال می شود و با دستور رهبری به ارتش قرار شد این طرح تسریع شود تا  ترافیک محل را از حالت بن بست خارج کند.

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد