امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • همسایگی با مسیل باختر دردسرهای زیادی را برای اهالی محله مجیدیه به وجود آورده است. این مسیل که از بزرگراه شهید صیاد شیرازی شروع می‌شود و بعد از گذر از خیابان دماوند به دشت‌های ورامین منتهی می‌شود، آب‌های سطحی منطقه را جمع‌آوری می‌کند. شعار سال: همسایگی با مسیل باختر دردسرهای زیادی را برای اهالی محله مجیدیه […] ...
  • همسایگی با مسیل باختر دردسرهای زیادی را برای اهالی محله مجیدیه به وجود آورده است. این مسیل که از بزرگراه شهید صیاد شیرازی شروع می‌شود و بعد از گذر از خیابان دماوند به دشت‌های ورامین منتهی می‌شود، آب‌های سطحی منطقه را جمع‌آوری می‌کند. شعار سال: همسایگی با مسیل باختر دردسرهای زیادی را برای اهالی محله مجیدیه […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد