امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • شعارسال: الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران و پیشنهاد دهنده طرح “تحقیق و تفحص از عملکرد مالی و اجرایی موسسه همشهری در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶” با اشاره به گزارش تهیه شده در کمسیون اجتماعی و فرهنگی در رابطه با عملکرد این موسسه در سال ۹۵ گفت: چاپ ویژه نامه‌های استانی، مجلات، ضمائم روزنامه […] ...
  • شعارسال: الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران و پیشنهاد دهنده طرح “تحقیق و تفحص از عملکرد مالی و اجرایی موسسه همشهری در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶” با اشاره به گزارش تهیه شده در کمسیون اجتماعی و فرهنگی در رابطه با عملکرد این موسسه در سال ۹۵ گفت: چاپ ویژه نامه‌های استانی، مجلات، ضمائم روزنامه […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد