امروز سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
  • همه نشانی بهشت را به هم می‌دهند؛ اگر بخواهند اعضای شورای شهر تهران را ببینند. راه ارتباط مردم با اعضای شورای شهر، این روزها از بهشت می‌گذرد. در روزهایی که شبکه‌های اجتماعی سلاطین جهان ارتباطات شده‌اند، رویکرد ارتباط مدیران شهری با مردم همچنان مورد سؤال است. این واقعیت وجود دارد که همه دنبال‌کنندگان صفحات اجتماعی […] ...
  • همه نشانی بهشت را به هم می‌دهند؛ اگر بخواهند اعضای شورای شهر تهران را ببینند. راه ارتباط مردم با اعضای شورای شهر، این روزها از بهشت می‌گذرد. در روزهایی که شبکه‌های اجتماعی سلاطین جهان ارتباطات شده‌اند، رویکرد ارتباط مدیران شهری با مردم همچنان مورد سؤال است. این واقعیت وجود دارد که همه دنبال‌کنندگان صفحات اجتماعی […]

آخرین اخبار
پربازدیدترین ها
بانک پاسارگاد