امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • نجفی با انتشار گزارشی ۵۰۰صفحه‌ای از فساد، تخلف‌های اداری و تخریب‌های شهری در یک دهه گذشته شهرداری تهران پرده برداشت. [ad_2] Source link ...
  • نجفی با انتشار گزارشی ۵۰۰صفحه‌ای از فساد، تخلف‌های اداری و تخریب‌های شهری در یک دهه گذشته شهرداری تهران پرده برداشت. [ad_2] Source link

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد