امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • تهران (پانا) - مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با عذر خواهی مجدد از شهروندان و مسافران گفت اختلال پیش آمده در ایستگاه ارم سبز برطرف شده و مسافرگیری آغاز شد. ...
  • تهران (پانا) – مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با عذر خواهی مجدد از شهروندان و مسافران گفت اختلال پیش آمده در ایستگاه ارم سبز برطرف شده و مسافرگیری آغاز شد.

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد