امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • با رنگ سبز فسفری نشسته‌اند روی تن نقشه تهران؛ مثل تافته‌ای جدابافته از بقیه شهر. روی پیشانی‌شان مُهر فرسودگی خورده و شانه به شانه هم ۳۷۲۰ هکتار بافت فرسوده ساخته‌اند در دل پایتخت ۷۰ هزار هکتاری. خانه‌هایی که تنشان لرزان است و ستون‌هایشان سست. سقفشان کوتاه است و وسعتشان کم. نقشه تهران را که روی […] ...
  • با رنگ سبز فسفری نشسته‌اند روی تن نقشه تهران؛ مثل تافته‌ای جدابافته از بقیه شهر. روی پیشانی‌شان مُهر فرسودگی خورده و شانه به شانه هم ۳۷۲۰ هکتار بافت فرسوده ساخته‌اند در دل پایتخت ۷۰ هزار هکتاری. خانه‌هایی که تنشان لرزان است و ستون‌هایشان سست. سقفشان کوتاه است و وسعتشان کم. نقشه تهران را که روی […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد