امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • از امروز كارگران واحدهاي فضاي سبز ، خدمات شهري ، تاسيسات ، نگهبانان پارك ها ، كارگران واحد نقليه و سد معبر شهرداري ميناب به لباس هاي متحدالشكل و تجهيزات امدادي مجهز خواهند شد . شعار سال: به گزارش روابط عمومي شهرداري ميناب از اين پس شهروندان محترم مي توانند كارگران واحدهاي مختلف شهرداري را […] ...
  • از امروز كارگران واحدهاي فضاي سبز ، خدمات شهري ، تاسيسات ، نگهبانان پارك ها ، كارگران واحد نقليه و سد معبر شهرداري ميناب به لباس هاي متحدالشكل و تجهيزات امدادي مجهز خواهند شد . شعار سال: به گزارش روابط عمومي شهرداري ميناب از اين پس شهروندان محترم مي توانند كارگران واحدهاي مختلف شهرداري را […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد