امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • عدم توفیق کامل سازمان نظام مهندسی ساختمان در دستیابی به اهداف خود طی دوره‌های گذشته در چند عامل اصلی خلاصه می‌شود. عامل نخست در نوع اهدافی است که برای این سازمان غیردولتی تعریف شده است. آنچه از ابتدای تشکیل این سازمان به‌عنوان قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان مشخص شده است، اهدافی است که غیر از […] ...
  • عدم توفیق کامل سازمان نظام مهندسی ساختمان در دستیابی به اهداف خود طی دوره‌های گذشته در چند عامل اصلی خلاصه می‌شود. عامل نخست در نوع اهدافی است که برای این سازمان غیردولتی تعریف شده است. آنچه از ابتدای تشکیل این سازمان به‌عنوان قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان مشخص شده است، اهدافی است که غیر از […]
  • نویسنده پیش‌نویس قانون نظام مهندسی ساختمان ضمن تاکید بر این‌که نظارت بخش مهمی از کیفیت ساختمان را تشکیل می‌دهد، گفت: مصالح ساختمانی، تاسیسات و تجهیزاتی که در ساختمان بکار می‌رود، نیروی انسانی، تکنولوژی ساختمان مناسب، نظام کنترل کیفیت، شناخت خریدار در انتخاب، فاکتورهای نشان‌دهند استاندار کیفیت به‌شمار می‌روند و در حقیقت ساختمان دارای کیفیت و […] ...
  • نویسنده پیش‌نویس قانون نظام مهندسی ساختمان ضمن تاکید بر این‌که نظارت بخش مهمی از کیفیت ساختمان را تشکیل می‌دهد، گفت: مصالح ساختمانی، تاسیسات و تجهیزاتی که در ساختمان بکار می‌رود، نیروی انسانی، تکنولوژی ساختمان مناسب، نظام کنترل کیفیت، شناخت خریدار در انتخاب، فاکتورهای نشان‌دهند استاندار کیفیت به‌شمار می‌روند و در حقیقت ساختمان دارای کیفیت و […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد