امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • تهران (پانا) - استاندار تهران با بیان اینکه برای رسیدن به توسعه باید از تمام ظرفیت‌های جامعه فارغ از نگاه‌های سیاسی استفاده کرد، گفت بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را می‌توان با بهره‌گیری از توان سازمان‌های مردم نهاد برطرف کرد و انسجام اجتماعی نیازمند فراگیر کردن احزاب مردم نهاد است. ...
  • تهران (پانا) – استاندار تهران با بیان اینکه برای رسیدن به توسعه باید از تمام ظرفیت‌های جامعه فارغ از نگاه‌های سیاسی استفاده کرد، گفت بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را می‌توان با بهره‌گیری از توان سازمان‌های مردم نهاد برطرف کرد و انسجام اجتماعی نیازمند فراگیر کردن احزاب مردم نهاد است.

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد