امروز شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰
  • شعارسال: انسان زمانی انسان می‌شود که دارای هویت باشد و بتواند از منیت خود حرف بزند و این نیز ریشه در فرهنگ آن جامعه‌ای دارد که انسان در آن زندگی می‌کند. پس باید با آن آشنا شود و با بهره‌گیری از آن، هم خود و هم جامعه خود را باور کند. امروزه در سراسر جهان، […] ...
  • شعارسال: انسان زمانی انسان می‌شود که دارای هویت باشد و بتواند از منیت خود حرف بزند و این نیز ریشه در فرهنگ آن جامعه‌ای دارد که انسان در آن زندگی می‌کند. پس باید با آن آشنا شود و با بهره‌گیری از آن، هم خود و هم جامعه خود را باور کند. امروزه در سراسر جهان، […]

آخرین اخبار
پربازدیدترین ها
بانک پاسارگاد